sai-star.ro (inapoi la index)

termeni si conditii de utilizare

Produsele si serviciile descrise in acest site sunt valabile numai pentru SAI STAR ASSET MANAGEMEMENT S.A. si sunt proprietatea ei exclusiva. De asemenea, SAI STAR ASSET MANAGEMEMENT S.A. detine toate drepturile de proprietate intelectuala (inclusiv drepturile asupra bazei de date), logo-urile si toate celelalte materiale prezentate in acest site.

SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. depune toate eforturile pentru a prezenta in mod cat mai clar si concis toate informatiile din acest site. Cu toate acestea, SAI STAR ASSET MANAGEMEMENT S.A. nu este si nu va fi legal responsabila sub nici o circumstanta pentru nici o inadvertenta ori descriere eronata a informatiilor prezentate in acest site.

Orice persoana care doreste sa-si procure unul din serviciile financiare prezentate aici este rugata sa contacteze SAI STAR ASSET MANAGEMEMENT S.A. la sediul acesteia pentru a se informa atat asupra disponibilitatii serviciilor sau produsului in cauza cat si asupra conditiilor contractuale, taxelor, tarifelor si comisioanelor aferente. SAI STAR ASSET MANAGEMEMENT S.A. isi rezerva dreptul ca accesul la produsele si serviciile fiananciare descrise in prezentul site sa poata face obiectul unor restrictii fata de anumite persoane sau in anumite zone / tari.

Nici unul dintre produsele sau serviciile prezentate aici nu va fi furnizat de catre SAI STAR ASSET MANAGEMEMENT S.A. unei persoane daca legea din tara sa de origine sau din orice alta tara care are legatura cu persoana in cauza, interzice acest lucru. Cititorul prezentului mesaj este rugat sa se asigure daca este autorizat din punct de vedere juridic a se conecta la prezentul site in tara de la care se stabileste conexiunea.

Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest site, de catre orice persoana, fara acordul scris prealabil al SAI STAR ASSET MANAGEMEMENT S.A.

Orice incercare de orice natura de modificare a imaginii si informatiilor din prezentul site, cu exceptia detinatorului sau legal – SAI STAR ASSET MANAGEMEMENT S.A., precum si realizarea de link-uri catre www.sai-star.ro, fara acordul in prealabil din partea SAI STAR ASSET MANAGEMEMENT S.A., da dreptul unilateral si neechivoc ca SAI STAR ASSET MANAGEMEMENT S.A. sa faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instantelor legal competente pentru sanctionarea acestor fapte.

S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 4614.

In scopul exclusiv de prestare servicii autorizate, S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. prelucreaza date cu caracter personal. Acestea pot fi dezvaluite institutiilor implicate conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si anume: ASF, operator de piata/operator de sistem, Depozitar Central, Casa de Compensare, Fondul de Compensare a Investitorilor, Banci depozitare. Conform legii nr. 677/2001 fiecare persoana implicata beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti prezenta cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul societatii. Pentru contribuabilii rezidenti ai statelor cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international societatea selecteaza si declara date privind identificarea conturilor in conformitate cu OMFP 1939/2016

Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor , prevazute la art.98 din O.U.G. nr 32/2012 inainte de a investi in fondurile administrate de S.A.I. Star Asset Management. Prospectul fondului si orice alte informatii despre fond pot fi obtinute gratuit,in limba romana, la cerere, inainte sau dupa incheierea contractului (semnarea cererii de cumparare) de la sediul societatii, de pe pagina www.sai-star.ro sau printr-o solicitare transmisa la office@sai-star.ro.

Performantele anterioare ale fondurilor nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la adresa de email: office@sai-star.ro.

© SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. v2 Termeni si conditii de utilizare. Sitemap. Documente. Informatii publice.F.I.A..

Pentru vizualizarea rapoartelor trebuie sa descarcati Adobe Acrobat Reader.


twitter LinkedIn Rss Feed