sai-star.ro (inapoi la index)

Informatii utile

I.Glosar de termeni

II Fonduri deschise de investitii

IV Fonduri inchise de investitii

IV Consideratii fiscale

 

I. Glosar de termeni

 

Fonduri deschise de investitii - un fond de investitii ale carui unitati de fond fac obiectul unei emisiuni si rascumparari continue si a carui infiintare este initiata de catre o societate de administrare a investitiilor.

Portofoliu individual de investitii  gestionarea sumelor puse la dispozitie in urma unei strategii investitionale stabilite de comun acord, in functie de asteptarile investitorului, riscurile asumate de acesta si orizontul de timp dorit.

Fond închis de investitii – organism de plasament colectiv in valori mobiliare, constituit prin plasament privat si care nu face rascumpararea titlurilor de participare decat la termenele si in conditiile stabilite prin prospect.

Unitati de fond - titluri de participare la un fond de investitii, care evidentiaza o detinere de capital in activele fondului si a caror achizitionare reprezinta unica modalitate de investire intr-un fond de investitii.

Investitiile monetare – investitii in instrumente ale pietei monetare , cum ar fi : certificate de trezorerie, depozite bancare , obligatiuni municipale , obligatiuni corporative

Pietele alternative – in cazul nostru : piete pe care se tranzactioneaza instrumente financiare derivate

Instrumente financiare derivate - contractele futures, optiunile, precum si alte asemenea instrumente calificate astfel de A.S.F., ale caror active suport includ marfa, titlul reprezentativ de marfa sau activul financiar.

Fond specializat – fond mutual specializat in valori mobiliare emise de o anumita industrie sau ramura economica sau in titluri emise pe piata monetara

Diversificarea portofoliului – politica de plasare a resurselor fondului intr-o gama larga de titluri financiare pentru a reduce riscurile inerente investitiilor

Comision de administrare – suma pe care un fond mutual o plateste societatii de administrare pentru serviciile pe care aceasta le presteaza, inclusiv managementul portofoliului. In general acest comision reprezinta o cota procentuala din valoarea activului net, se evidentiaza zilnic si se plateste lunar

Comision de rascumparare – comision perceput de majoritatea fondurilor mutuale la rascumpararea titlurilor de participare; de regula, este calculat ca o cota procentuala aplicata la valoarea unitara a activului net. Acest comision variaza in functie de perioada de detinere a titlurilor respective

Top

 

II Fonduri deschise de investitii

 

In prezent societatea administreaza doua fonduri deschise de investitii – STAR NEXT si STAR FOCUS.

FDI STAR NEXT este un fond cu plasamente in actiuni tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti si pe pietele alternative, acestea reprezentând pana la 80% din activul total.

FDI STAR FOCUS este un fond cu plasamente diversificate punându-se accent pe investitiile monetare, in instrumente financiare cu venit fix si in actiuni tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti.

Având in vedere diversificarea instrumentelor de plasament disponibile pe piata  societatea analizeaza si posibilitatea lansarii unor fonduri specializate.

Pentru fondurile administrate de societate noastra nu exista comision de subscriere iar comisionul de rascumparare variaza in functie de durata investitiei , ajungând la 0% pentru o perioada mai mare de 730 de zile.

 

              Investitia in fonduri deschise

 

Avantaje

Dezavantaje

 • Grad ridicat de lichiditate (plata in max. 10 zile)
 • Investitia nu se face pentru o anumita scadenta
 • Investitorii , indiferent de marimea investitiei, se bucura de acelasi drepturi si obligatii
 • Investitia minima este egala cu o unitate de fond
 • Rascumparare se poate face si partial , fara a se afecta randamentul unitatilor de fond pastrate
 • Se asigura o diversificare a investitiei conform structurii fondului
 • Titlurile detinute pot fi folosite ca si garantie
 • Posibilitatea de a stabili un împuternicit cu drepturi depline
 • Plasarea activelor administrate nu se poate face personalizat in functie de caracteristicile fiecarui investitor

 

 • Reglementarile A.S.F. impun norme privind diversificarea riscului in sensul reducerii acestuia , lucru care se rasfrânge intr-o anumita masura si asupra randamentului.  

 

Deciziile  de investitie pentru fondurile administrate se fac in urma unei atente analize si pe baza considerentului  ca diversificarea reduce riscul si de aceea alocarea activelor evita concentrarea pe o anumita societate, industrie sau instrument de investitie.

Operatiunile de subscriere/rascumparare se pot efectua prin transfer bancar sau numerar la sediul societatii sau prin intermediul retelei Bancii Comerciale Carpatica.

Cititi prospectul de emisiune înainte de a investi în fondurile administrate de SAI STAR ASSET MANAGEMENT.

 

Top

 

III Fonduri inchise de investitii

 

Fondul inchis de investitii atrage in mod privat resurse financiare de la persoane fizice si juridice printr-o oferta privata periodica lansata catre acestia exclusiv prin oferirea in mod privat a unitatilor de fond

Intr-un fond închis de investitii subscrierea si rascumpararea  se poate face numai la datele stabilite in prospect ; in general pentru rascumparare o data pe an.

 

                Investitia in fonduri închise

Fond închis vs. Fond deschis

Avantaje

Dezavantaje

 • Restrictii mai reduse cu privire la structura plasamentelor existând posibilitati multiple de investire
 • Nu exista restrictii legate de o lichiditate minima
 • Randament potential mai ridicat

 

 • Lichiditate redusa pentru investitor - nu se pot retrage banii decât la expirarea duratei de viata a fondului sau in conditiile stabilite prin prospect

Fond închis vs. Cont individual

Avantaje

Dezavantaje

 • Concentrarea de resurse de la un numar de investitori pentru a se putea realiza investitii semnificative pe anumiti emitenti , domenii , instrumente financiare etc
 • Investitiile se  realizeaza in numele fondului si nu pe fiecare persoana in parte -> control mai eficient si pastrarea confidentialitati cu privire la identitatea investitorilor

 

 • Personalizare mai redusa a preferintelor investitionale pentru fiecare investitor in parte.

 

Impozitul se plateste in momentul rascumpararii pentru castigul rezultat in intraga perioada a detinerii 

 

Top

 

IV. Consideratii fiscale

 

Rezidentii /persoane juridice si nerezidentii /persoane juridice care nu au sediul in România datoreaza impozit pe venit.

Pentru persoanele fizice, potrivit noilor modificari ale regimului de impozitare din Codul Fiscal , la momentul rascumpararii , in cazul castigului net rezultat (dupa deducerea tuturor comisioanelor) ,  se aplica  o cota de impozitare de 16%.

In cazul subscrierii in mai multe transe rascumpararea unitatilor de fond la fondurile deschise de investitii se face dupa principiul FIFO (primul intrat, primul iesit).

Top

© SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. v2 Termeni si conditii de utilizare. Sitemap. Documente. Informatii publice.F.I.A..

Pentru vizualizarea rapoartelor trebuie sa descarcati Adobe Acrobat Reader.


twitter LinkedIn Rss Feed