sai-star.ro (inapoi la index)

documente

SAL-Fin - Entitatea de solutionare alternativa a litigiilor in domeniul financiar non-bancar

Activitatea se desfasoara in Str. Stelutei nr. 2, sector 1, Bucuresti, etaj 2.

Adresa de corespondenta: Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti

Fax: 021.659.60.51 sau 021.659.64.36

Relatii cu publicul : 0800 825 627

E-mail: office@salfin.ro

www.salfin.ro

Informatii referitoare la fondurile proprii , administrarea riscului , politica de remunerare precum si alte informatii cu caracter public impuse de legislatie pot fi consultate la sediul societatii. Strategiile privind momentul si modul de exercitare a drepturilor de vot sunt puse la dispozitia investitorior la sediul societatii.
Situatiile financiare , rapoartele anuale si semestriale precum si alte informatii legate de fondurile inchise cu plasament privat administrate de societatea noastra pot fi obtinute de investitori la sediul societatii.

© SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. v2 Termeni si conditii de utilizare. Sitemap. Documente. Informatii publice.F.I.A..

Pentru vizualizarea rapoartelor trebuie sa descarcati Adobe Acrobat Reader.


twitter LinkedIn Rss Feed